Grupuri de lucru

În calitate de organizație de membri și reprezentant oficial al economiei germane din România AHK România reprezintă interesele membrilor săi în raport cu autoritățile publice din cele două țări, contribuind astfel la aprofundarea și extinderea relațiilor economice bilaterale dintre România și Germania.

În cadrul AHK România funcţionează patru grupuri de lucru tematice, două dintre ele în cadrul econet romania:

  • Grupul de lucru AHK pentru Energie
    •  Designul pieței
    •  Eficiență energetică
    • Energia regenerabilă & Mediu
  • Grupul de lucru AHK pentru gestionarea deșeurilor
  • Grupul de lucru AHK pentru achiziții publice
  • Grupul de lucru AHK pentru Educație Continuă

AHK România este de asemenea reprezentată în gremii interinstituționale, cel mai important dintre acestea fiind Coaliţia pentru dezvoltarea Romaniei.