Pachetul UE privind deșeurile: directivele modificate publicate în Jurnalul Oficial

Modificările introduse se referă la:

  • Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva CE / 2008/98 / CE)
  • Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (94/62 CE)
  • Directiva privind depozitele de deșeuri (1999/31 CE)
  • Acumulatori și baterii vechi și acumulatori (2006/66 / CE) și
  • Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (2012/19 / CE).

Modificările se fac printr-un total de patru directive:

Veți găsi directiva de modificare a Directivei-cadru privind deșeurile în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene aici.

Veți găsi directiva de modificare a Directivei privind ambalajele și deșeurile de ambalaje în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene aici.

Directiva de modificare a directivei privind depozitele de deșeuri se găsește în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene aici.

Veți găsi directiva de modificare a directivei privind vehiculele scoase din uz, directiva privind bateriile și acumulatorii și bateriile și acumulatorii vechi și directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene aici.

Dacă sunt disponibile versiuni consolidate, acestea vor fi trimise mai târziu.

Sursa: DIHK – ECOPOST/ Neues rund um Umwelt, Energie, Klima und Rohstoffe, iulie 2018